Kim jest rzeczoznawca majatkowyUsługi Rzeczoznawcy Majątkowego

Kim jest, co robi i jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Rzeczoznawca jest specjalistą od określania wartości jakiegoś dobra materialnego, np. nieruchomości. Jednak nie każdy może się tym zajmować. Ponieważ jest to zawód zaufania publicznego, do jego wykonywania potrzebne jest nabycie odpowiednich umiejętności oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Kim jest rzeczoznawca?

Rzeczoznawca majątkowy to specjalista od wyceny różnych dóbr materialnych. Osoba tego typu musi nieustanie śledzić rynek dotyczący swojej profesji, a także być na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dlatego przeważnie są to osoby o dużej dociekliwości, które wykazują bardzo duże zainteresowanie sprawami gospodarczymi oraz nie mają problemu ze znajdowaniem interesujących ich informacji oraz wiadomości. W celu sporządzenia wyceny różnych dóbr materialnych, rzeczoznawca majątkowy musi bardzo uważnie zapoznawać się różnego rodzaju dokumentacją. Dlatego dobry rzeczoznawca majątkowy jest bardzo skrupulatny, dokładny i pracowity.

Co robi rzeczoznawca?

Zazwyczaj podstawowym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest wycena ruchomości i nieruchomości różnego rodzaju. Zbiera on więc informacje na ich temat, dotyczące np. ceny danego mienia. Zamieszcza je w operacie szacunkowym, czyli specjalnym dokumencie. Rzeczoznawca majątkowy działać możne na zlecenie organów egzekucyjnych lub sądu. Wówczas nazywa się go biegłym sądowym, jednak musi on być zatrudniony w odpowiednim miejscu oraz posiadać konkretne umiejętności. Ustawa regulująca obowiązki rzeczoznawców zawiera również dane stwierdzające o uprawnieniu rzeczoznawców do opracowywania ekspertyz. Tego typu dokumenty dostarczają później inwestorom lub bankom. Do właśnie od tej ekspertyzy przygotowanej przez rzeczoznawcę bardzo często zależy późniejszy zakup określonej nieruchomości.

Zarobki rzeczoznawcy majątkowego

W zależności od miejsca pracy oraz ilości przepracowanych godzin, rzeczoznawca z dużą ilością zleceń oraz sporym doświadczeniem może zarabiać nawet od kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, zajmując się w tym czasie kilkoma operatami szacunkowymi różnych nieruchomości. Początkujący rzeczoznawcy zarabiają o wiele mniej, jednak ich średnia pensja może i tak znacząco przekraczać średnie miesięczne wynagrodzenia w przypadku wielu innych zawodów. Rzeczoznawca majątkowy może również pracować dla konkretnej firmy, a nie na rachunek indywidualny. Wówczas ma szansę otrzymać dużą ilość sprzętu do pracy, np. komputer. Może skorzystać także z prywatnej opieki medycznej i wielu innych korzyści.

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Aby móc wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego, należy posiadać wykształcenie wyższe. Do wyceniania nieruchomości dodatkowo przydaje się także ukończenie studiów podyplomowych. Trzeba również odbyć odpowiednie praktyki lub na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości wykazać się szczególnym doświadczeniem. Każdy przyszły rzeczoznawca majątkowy musi również zdać egzamin, do którego przystąpić można po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz uiszczeniu przepisowej opłaty. Kandydat na rzeczoznawcę nie może być również karany za przestępstwa skarbowe, wyrządzone przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz dotyczące wiarygodności dokumentów. Należy również posiadać zdolności do wykonywania czynności prawnych.

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to etap wstępny, podczas którego komisja sprawdza obecność wszystkich wymaganych dokumentów. Następnie przeprowadzany jest dwuczęściowy egzamin. W części pisemnej należy uzyskać odpowiednią ilość punktów, aby przejść dalej. Na etapie ustnym kandydat odpowiadać na losowe pytania komisji lub dotyczące realizowanych samodzielnie projektów operatów szacunkowych. Osoby, które pozytywnie zdały egzamin, mogą ubiegać się o uprawnienie do wykonywania zawodu. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych powinno zostać zarejestrowane przez specjalny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, do którego zgłosić musi się każdy nowy rzeczoznawca majątkowy.